Darwinizm'in Sonu

Darwinizm Neden Savunuluyor?

Evrim teorisi, ortaya atıldığı günden itibaren materyalist felsefeye hizmet etmiştir. Bugün de teoriyi ayakta tutmak için çabalayanlar, bu felsefenin bağlılarıdır.

Materyalizm Bağlantısı
Materyalist felsefe Eski Yunan'ın putperest kültürü içinde doğmuştu. 18. yüzyılda yeniden dünyanın gündemine gelen bu felsefenin sözde bilimsel dayanağı ise Darwin'in evrim teorisi oldu.

Evrim teorisini reddeden tüm açık gerçeklere rağmen teori neden hala savunulmaktadır? Amerikalı evrimci biyolog Michael Walker bu soruyu cevaplarken şu itirafta bulunur:

"Kabul etmeliyiz ki bir çok bilim adamı ve teknoloji uzmanının Darwin'in teorisine onay veriyor olmasının tek nedeni, bu teorinin bir Yaratıcı'nın varlığını reddetmesidir."71

Teoriyi ısrarla savunanların tek hedefi, Allah'ı inkar eden materyalist felsefeyi yaşatabilmektir. Materyalizm sadece maddenin varlığını kabul eden ve her türlü madde-ötesi varlığı reddeden körü körüne bir inançtır. Materyalistler sözde bilimsel dayanaklarını evrim teorisinde buldukları için, ortaya atıldığı günden bu yana Darwinizm'i desteklemişlerdir.

Diyalektik materyalizmin (komünizmin) kurucusu olan Karl Marx, Charles Darwin'in yazdığı ve evrim teorisinin temelini oluşturan Türlerin Kökeni adlı kitap için, "bizim görüşlerimizin doğal tarihsel temelini içeren kitap budur işte" demiştir.72

Darwinizm ve Irkçılık

Darwinizm'in zemin sağladığı bir başka ideoloji ise ırkçılık oldu. Darwin "İnsanın Türeyişi" adlı kitabında, Avrupalı beyaz ırkların evrimde ileri gittiklerini, diğer ırkların ise hala maymunlarla aynı düzeyde olduklarını öne sürmüştü. Bu fikirler, ırkçı düşünürlere sözde bilimsel bir dayanak sağladı. Zenciler ile maymunları aynı ağaçta gösteren yandaki ırkçı çizim, Darwinizm'in 19. yüzyıl İngilteresi'nde doğurduğu etkinin bir ifadesiydi. Darwinizm'in bu ırkçı mirası, 20. yüzyılda ise Nazizm gibi ideolojilere zemin sağladı. Nazi lideri Adolf Hitler'in ırkçı görüşleri, Darwin'in evrim teorisinden kaynaklanıyordu. Hitler'in "Kavgam" adlı kitabında Darwin'in yaşam mücadelesi kavramından esinlenmiş görüşler yer alıyordu.

O günden bu yana da, başta Marksistler olmak üzere bütün materyalistler Darwinizm'i gözü kapalı bir biçimde savunmaktadırlar.

Ama 140 yıldır dünyayı aldatan bu yalan bundan sonra fazla yaşayamayacaktır. Amerikalı felsefeci Malcolm Muggeridge, teorinin kaçınılmaz çöküşünü şöyle anlatır:

"Ben kendim, evrim teorisinin, geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük alay konularından biri olacağına ikna oldum. Gelecek kuşaklar, bu kadar dayanaksız ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır."73

Darwin'in Türk Düşmanlığı

Charles Darwin'in ırkçı görüşleri, özellikle Türk Milleti'ni de hedef alıyordu. Darwin'in mektuplarını içeren The Life and Letters of Charles Darwin adlı kitapta aktarıldığına göre Darwin, Türk Milleti için "aşağı ırk" demiş, sonra da "bu tür aşağı ırklar yakında yok olacaktır" şeklinde bir kehanette bulunmuştu. Charles Darwin, W. Graham'a yazdığı 3 Temmuz 1881 tarihli mektubunda şöyle diyordu: "Düşünün ki, birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından istila edildiğinde, Avrupa milletleri ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelmişlerdi, şimdi ise bu çok saçma bir düşüncedir. Avrupalı ırklar olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde TÜRK BARBARLIĞINA karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, BU TÜR AŞAĞI IRKLARIN çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini (yokedileceğini) görüyorum."74


 

Karl Marx
Darwin'in materyalizme yaptığı büyük katkının önemini ilk anlayan kişi, komünizmin kurucusu Karl Marx oldu. Marx, Darwin'e olan sempatisini en büyük eseri Das Kapital'i Darwin'e ithaf ederek göstermişti. Kitabın Darwin'e yolladığı Almanca baskısına el yazısıyla şöyle yazmıştı: "Charles Darwin'e, gerçek bir hayranı olan Karl Marx'tan".

Friedrich Engels
Marx'ın en büyük destekçisi olan Friedrich Engels de yine evrim teorisini materyalizm için büyük bir fırsat olarak görmüştü. Engels, Darwin'i, onu Marx'la eş tutacak biçimde övüyor ve "Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfettiyse, Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti" diyordu.75

 

DİPNOTLAR

71) Michael Walker, Quadrant, Ekim 1982, s.44

72) David Jorafsky, Soviet Marxism, Natural Science, s. 12

73) Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s. 59

74) Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, cilt 1. New York, D. Appleton and Company, 1888. ss. 285-86

75) Gertrude Himmelfarb. Darwin and the Darwinian Revolution. Chatto & Windus, London, 1959. s. 348

 

EVRİM TEORİSİ

Charles Darwin'in evrim teorisi, bugün dünyanın dört bir yanında yoğun bir propaganda ile savunulmaktadır. Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle hiç sorgulamadan evrim teorisini doğru kabul etmektedir.

Oysa her geçen gün gelişen, paleontoloji, genetik ve biyokimya gibi bilim dalları, gerçekte evrim teorisini yalanlamaktadır. Evrimi ispatlamak için 150 yılı aşkın bir süredir aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi geçersiz kılmaktan başka bir sonuca varamamıştır.

MATERYALİZME SÖZDE BİLİMSEL KILIF

Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin materyalist felsefe ile olan ilişkisidir.

Sadece maddenin varlığını kabul eden materyalist felsefe, yegane sözde bilimsel dayanağını evrim teorisinde bulmaktadır. Bu teoriyi benimsetmek için global düzeyde uygulanan propagandanın ardındaki asıl neden de budur.

SİTE HAKKINDA

Bu site, evrim teorisinin bilimsel çöküşünü ayrıntılı, ancak kolay anlaşılır bir şekilde ortaya koymaktadır. Dahası teoriyi savunan bazı "bilim adamları"nın sahip oldukları önyargıları ve hiç çekinmeden başvurdukları çarpıtmaları gözler önüne sermektedir.

Bu dünya üzerindeki canlılığın ve insan neslinin gerçekten nasıl var olduğunu öğrenmek isteyenler, bu siteyi mutlaka okumalıdır.