Darwinizm'in Sonu

Yaşayan Fosiller

Yüzmilyonlarca yıllık fosil canlılarla, bu canlıların günümüzde yaşayan örnekleri arasında hiçbir fark yoktur. Bu gerçek, evrim iddiasını tümüyle geçersiz kılmaktadır.

100 milyon yıllık amber içindeki karınca fosili. Günümüzdeki karıncalardan farksız.

Evrim teorisi, canlıların sürekli bir değişim içinde olduklarını, tesadüfler sonucunda sürekli olarak geliştiklerini iddia etmektedir. Oysa fosil kayıtları, bunun tam aksini gösterir. Fosillere baktığımızda, bundan yüzmilyonlarca yıl önce yaşamış olan canlılarla, bugünkü örnekleri arasında hiçbir fark olmadığını görürüz. Dünya üzerinde ilk ortaya çıkan balıklar, sürüngenler ya da memeliler nasılsa, bugünkü balıklar, sürüngenler ya da memeliler de öyledir. Bazı canlı türlerinin soyları tükenmiştir, ama hiçbir tür bir başka türe dönüşmemiştir.

300 Milyon Yıldır Değişmeyen Yapı

Bilimsel ismi Triops cancriformis olan karides benzeri canlı 300 milyon yıl boyunca hiçbir değişim göstermemiş.

Bu ise, canlı türlerin Allah tarafından ayrı ayrı yaratıldıklarını ve yaratıldıkları günden bu yana da hiçbir evrim geçirmediklerini göstermektedir.

Balıklar

200 milyon yıl öncesine ait alttaki balık fosili göstermektedir ki, en eski balıklar ile günümüzdeki örnekleri farksızdırlar.


 

Deniz Yıldızları

400 milyon yıllık deniz yıldızı fosili ve canlı bir deniz yıldızı.


 

Nautilus Hep Ayn

ı Günümüz denizlerinde sıkça rastlanan Nautilus isimli omurgasız canlının fosillerine günümüzden 520 milyon yıl önceki Kambriyen tabakalarında da sıkça rastlanılmaktadır. Nautilus, yaratılmış olduğu zamandan günümüze hiçbir evrim geçirmemiştir.


 

Bitkiler de Aynı

"Bitkilerin evrimi" de masaldan başka bir şey değildir. Yanda Acer monspessulanum cinsi bitkinin yaşayan örneği ve 30 milyon yıllık fosili.

 

EVRİM TEORİSİ

Charles Darwin'in evrim teorisi, bugün dünyanın dört bir yanında yoğun bir propaganda ile savunulmaktadır. Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle hiç sorgulamadan evrim teorisini doğru kabul etmektedir.

Oysa her geçen gün gelişen, paleontoloji, genetik ve biyokimya gibi bilim dalları, gerçekte evrim teorisini yalanlamaktadır. Evrimi ispatlamak için 150 yılı aşkın bir süredir aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi geçersiz kılmaktan başka bir sonuca varamamıştır.

MATERYALİZME SÖZDE BİLİMSEL KILIF

Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin materyalist felsefe ile olan ilişkisidir.

Sadece maddenin varlığını kabul eden materyalist felsefe, yegane sözde bilimsel dayanağını evrim teorisinde bulmaktadır. Bu teoriyi benimsetmek için global düzeyde uygulanan propagandanın ardındaki asıl neden de budur.

SİTE HAKKINDA

Bu site, evrim teorisinin bilimsel çöküşünü ayrıntılı, ancak kolay anlaşılır bir şekilde ortaya koymaktadır. Dahası teoriyi savunan bazı "bilim adamları"nın sahip oldukları önyargıları ve hiç çekinmeden başvurdukları çarpıtmaları gözler önüne sermektedir.

Bu dünya üzerindeki canlılığın ve insan neslinin gerçekten nasıl var olduğunu öğrenmek isteyenler, bu siteyi mutlaka okumalıdır.