Evrimcilerin İtirafları

Bölüm 10: Omurgasızlardan Omurgalılara Geçişin Delili Olmadığı İle İlgili İtirafları

Evrimciler Kambriyen devirde ortaya çıkan omurgasız deniz canlılarının, on milyonlarca yıllık bir zaman dilimi içinde balıklara dönüştüğünü iddia ederler. Ancak Kambriyen devri omurgasızlarının hiçbir atası olmadığı gibi, bu omurgasızlarla balıklar arasında bir evrim olduğunu gösterebilecek hiçbir ara-geçiş formu da yoktur. Oysa iskeletleri olmayan ve sert kısımları vücutlarının dış kısmında yer alan omurgasızların, sert kısımları vücutlarının ortasında yer alan kemikli balıklara evrimleşmesi çok büyük bir dönüşümdür ve çok sayıda ara form izi bırakmış olması gerekir.

Evrimciler bu hayali formları bulmak için 140 yıldır fosil tabakalarını altüst etmektedirler. Milyonlarca omurgasız fosili vardır, milyonlarca balık fosili vardır, ama hiç kimse tek bir tane bile ara form fosili bulamamıştır.

Evrimci paleontolog Gerald T. Todd:

Kemikli balıkların her üç sınıfı da, fosil tabakalarında aynı anda ve aniden ortaya çıkarlar... Peki ama bunların kökenleri nedir? Bu denli farklı ve kompleks yaratıkların ortaya çıkmasını ne sağlamıştır? Ve neden kendilerine evrimsel bir ata oluşturabilecek canlıların izlerinden eser yoktur?200

J. R. Norman (İngiliz Doğa Tarihi Müzesi, Zooloji Bölümü):

Bu zamana kadar elde edilen jeolojik kayıtlar, balıkların kökenine dair hiçbir kanıt sunamadılar.201

Gordon Rattray Taylor:

Dünyadaki fosil koleksiyonları içinde yüzgeçli ve eklemli canlılar arasında hiçbir ara-geçiş formu bulunmamaktadır.202

F. D. Ommaney:

En eski Chordate soyunun nasıl evrimleştiğini, tam balık gibi canlıların çoğalması için hangi gelişim aşamalarından geçtiğini bilmiyoruz. İlk ortaya çıktığı Kambriyen ile, gerçekten balık karakterli hayvanların ilk fosillerinin belirdiği zaman olan Ordovician arasında, muhtemelen hiçbir zaman dolduramayacağımız 100 milyon yıllık bir boşluk var.203

Pikaia

Bilinen en eski omurgalı canlılardan biri olan Pikaia'nın fosili ve canlının tahmin edilen anatomisi.

 

Dipnotlar

200. Gerald T. Todd, "Evolution of the Lung and the Origin of Bony Fishes: A Casual Relationship", American Zoologist, cilt 26, no. 4, 1980, s. 757

201. J.R. Norman, "Classification and Pedigrees: Fossils" A History of Fishes", British Museum of Natural History, 1975, s 343

202. Gordon R. Taylor, The Great Evolution Mystery, Harper & Row, 1983, s. 60

203. F.D. Ommaney, The Fishes, New York: Time Life Nature Library, 1964, s. 60

 

EVRİM TEORİSİ

Charles Darwin'in evrim teorisi, bugün dünyanın dört bir yanında yoğun bir propaganda ile savunulmaktadır. Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle hiç sorgulamadan evrim teorisini doğru kabul etmektedir.

Oysa her geçen gün gelişen, paleontoloji, genetik ve biyokimya gibi bilim dalları, gerçekte evrim teorisini yalanlamaktadır. Evrimi ispatlamak için 150 yılı aşkın bir süredir aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi geçersiz kılmaktan başka bir sonuca varamamıştır.

MATERYALİZME SÖZDE BİLİMSEL KILIF

Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin materyalist felsefe ile olan ilişkisidir.

Sadece maddenin varlığını kabul eden materyalist felsefe, yegane sözde bilimsel dayanağını evrim teorisinde bulmaktadır. Bu teoriyi benimsetmek için global düzeyde uygulanan propagandanın ardındaki asıl neden de budur.

SİTE HAKKINDA

Bu site, evrim teorisinin bilimsel çöküşünü ayrıntılı, ancak kolay anlaşılır bir şekilde ortaya koymaktadır. Dahası teoriyi savunan bazı "bilim adamları"nın sahip oldukları önyargıları ve hiç çekinmeden başvurdukları çarpıtmaları gözler önüne sermektedir.

Bu dünya üzerindeki canlılığın ve insan neslinin gerçekten nasıl var olduğunu öğrenmek isteyenler, bu siteyi mutlaka okumalıdır.