Şempanzeler yetim kalmış minik yavruların da bakımını üstleniyor

Darwinistlerin hayali bir evrim mekanizması olarak öne sürdükleri doğal seleksiyon, doğada daimi bir yaşam mücadelesi olduğu ve bu mücadelede hep hayatta kalanların "güçlü " olduğu varsayımına dayanır. Bu iddiaya göre, “zayıf olanlar daima elenir, güçlüler ayakta kalır” tezi vardır.

Uzunca bir zaman boyunca, hayvanları inceleyen Darwinist bilim adamları, bugüne kadar hayvanlar arasındaki bağlantıyı güçlülerin ayakta kalıp zayıfların eleneceği görüşüyle değerlenderdikleri için fedakarlık, yardımlaşma, özveri gibi özelliklerin hayvanlarda bulunmadığı görüşündeydiler.

Oysa her yerden sarıp kuşatan Rabbimizin sıfatları yarattığı her şeyde kendini gösterir. Rabbimizin “Latif” – lütuf sahibi, lütfedici olan- sıfatı hayvanlarda da tecelli eder. Evrimcilerin iddialarına göre asla olmaması gereken fedakarlık örneklerini hayvanlarda da görürüz. İşte bu gerçek, evrim teorisini çıkmaza sokan sayısız bilimsel gerçekten yalnızca biridir.

Bu örneklerden bir tanesi şempanzelerdir. Almanya’nın Leipzig kentindeki Antropoloji Enstitüsünden Christophe Boesch uzun süre Fildişi Sahili’nde yer alan Tai Ulusal Parkı’ndaki şempanzelerin davranışlarını inceleyen bir araştırmacıdır. Christophe Boesch ve ekibi burada toplam 18 yetim yavrunun evlatlık olduğunu tespit etmiştir.

Sırf dişilerin değil erkeklerin bile, kendi yavruları olmayan bu minik şempanzelerle ilgilendiklerini şaşkınlıkla incelemişlerdir. Söz konusu şempanzeler, bu minik yetimleri aynı kendi yavruları gibi sırtlarında taşımış, kürklerinin temizlik bakımını yapmış ve onlarla yiyeceklerini paylaşmışlardır. Hatta bir erkek şempanze, himayesi altındaki minik yetim için iki saat boyunca ceviz kırmıştır.


Hayvanların genetik bilgisine ruhun nasıl hareket edeceğinin kodlanmış olması harika üstü harika bir durumdur. 

Adnan Oktar`ın 14 Ekim 2010 tarihli Kahramanmaraş Aksu Tv ve Güneydoğu Olay Tv röportajından

 

Laboratuvar ortamlarında yapılan diğer gözlemlerde de hayvanlardaki fedakarlığı, paylaşımcılığı gösteren veriler alınmıştır. Örneğin bazı şempanzelerin arkadaşları için kapı açması veya düşmüş eşyalarını kaldırması gibi.

Benzer paylaşımcı davranışlar bonobo maymunlarında da görülmüştür. Meyve dolu bir odaya bırakılan bonobo maymununa iki seçenek sunulmuştur. Bu meyveleri tek başına yeme veya arkadaşlarını içeri alarak onlarla yiyeceklerini paylaşma seçeneği. Deney, bonoboların çoğunluğunun arkadaşlarını içeri alarak yiyeceklerini onlarla paylaştıkları sonucunu vermiştir.

Yarattıklarını -koruyan- “Asim” sıfatının sahibi Yüce Rabbimiz, hayvanlarda da Yüce Rahmetini, üstün Koruyucu sıfatını tecelli ederek bizlere yaratmadaki güzelliklerini ve benzersiz eserlerini göstermektedir.

Bakara Suresinin 29’uncu ayetinde, “Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur” diye buyuran Rabbimiz, insanlarda var olan güzel ahlaka benzeyen davranışları diğer canlılarda da bizlere göstererek hoşumuza giden örnekler var eder. Bütün bunlar, Rabbimiz’in üstün yaratma sanatının tecellileridir.

 

Kaynak:
GEO / Eylül 2010

 EVRİM TEORİSİ

Charles Darwin'in evrim teorisi, bugün dünyanın dört bir yanında yoğun bir propaganda ile savunulmaktadır. Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve medyada, teori ispatlanmış bir gerçek gibi sunulmakta, pek çok insan da bu nedenle hiç sorgulamadan evrim teorisini doğru kabul etmektedir.

Oysa her geçen gün gelişen, paleontoloji, genetik ve biyokimya gibi bilim dalları, gerçekte evrim teorisini yalanlamaktadır. Evrimi ispatlamak için 150 yılı aşkın bir süredir aralıksız sürdürülen çalışmalar, teoriyi geçersiz kılmaktan başka bir sonuca varamamıştır.

MATERYALİZME SÖZDE BİLİMSEL KILIF

Bu gerçeğe rağmen, evrim teorisinin bu denli yaygın bir biçimde savunulması ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin materyalist felsefe ile olan ilişkisidir.

Sadece maddenin varlığını kabul eden materyalist felsefe, yegane sözde bilimsel dayanağını evrim teorisinde bulmaktadır. Bu teoriyi benimsetmek için global düzeyde uygulanan propagandanın ardındaki asıl neden de budur.

SİTE HAKKINDA

Bu site, evrim teorisinin bilimsel çöküşünü ayrıntılı, ancak kolay anlaşılır bir şekilde ortaya koymaktadır. Dahası teoriyi savunan bazı "bilim adamları"nın sahip oldukları önyargıları ve hiç çekinmeden başvurdukları çarpıtmaları gözler önüne sermektedir.

Bu dünya üzerindeki canlılığın ve insan neslinin gerçekten nasıl var olduğunu öğrenmek isteyenler, bu siteyi mutlaka okumalıdır.